Freitag, April 29, 2005

Sterke inntrykk fra Bergen-Belsen


Den 15. 4. 05 var det 60 år siden britene befridde den beryktede tyske konsentrasjonsleiren Bergen-Belsen. Bilder og film som viser de grufulle forholdene i leiren, sjokkerte en hel verden. I perioden 9.4. – 17.4. 05 ble det arrangert en ungdomsleir i det som i dag er minnestedet Bergen-Belsen, med ca. 50 deltakere fra forskjellige land. Som eneste representanter fra Norge deltok tre elever og en lærer fra Rosthaug vgs., Åmot/Modum. De andre deltakerne var fra Tyskland, Nederland, Litauen, Slovakia, Polen, Russland, Hviterussland og Israel. Via foredrag, gruppearbeider og samtaler med overlevende fikk deltakerne større forståelse for det som egentlig skjedde i konsentrasjonsleirene. Gruppene var internasjonalt sammensatt, og det var en spennende utfordring å bli kjent med ungdommer fra land som vi ellers har relativt lite kontakt med.

Grunnen til at nettopp Rosthaug fikk tilbud om å delta, var at skolen høsten 2004 arrangerte en utstilling om Bergen-Belsen. Det var deltakelse både fra tysk og norsk side, film, foredrag av tidsvitner o.l.

Av de ca 60 000 fangene som var i Bergen-Belsen, deltok ca 200 på arrangementer i forbindelse med 60års markeringen for befrielsen. Siden disse nå er i 70 – 80års alderen, var det nok siste gang for mange av dem. Av disse var vi så heldige å bli kjent med tre jødiske tidsvitner, som hver hadde sin spesielle historie å fortelle. Det var 60 norske fanger i Bergen-Belsen, av dem døde 20 under oppholdet, og i dag er bare et par av dem i live. Den eneste av disse som deltok, var Finn Molvig fra Hosle/Bærum, som vi på Rosthaug har hatt besøk av to ganger før. Denne gang fortalte han sin historie mens vi vandret rundt i leirområdet. Her kom det fram en rekke spennende detaljer om hvordan det var å være i ”dødens forgård” som han kalte det. Blant annet kunne han fortelle at da britene nærmet seg leiren, ga leirkommandant Josef Kramer ordre om at en gruppe fanger skulle rydde opp i likhaugene ved å stable lik og ved lagvis, helle over bensin og tenne på. Britene måtte få et godt inntrykk av leiren når de rykket inn! Dette arbeidet pågikk helt til skogeierne rundt leiren beklaget seg over at dette arbeidet gikk for hardt utover skogene deres.

Rett etter frigjøringen ble hele leiren jevnet med gjorden. Nå ses bare massegraver, grunnmurer etter brakker og et museum. Dessuten står det en ”minnevegg”, dvs. en steinvegg med forskjellige inskripsjoner fra de land som hadde fanger i leiren, samt en svær obelisk. Det var her minnemarkeringen den 15. 4. fant sted. Vi norske deltakere leste en hilsen fra statsminister Bondevik. Så la vi ned blomster i norske farger ved den norske inskripsjonen, som er siste linje fra Per Sivles dikt om Tord Foleson og slaget på Stiklestad: ”Merket det stend, om manner han stuper.” Det var en enestående opplevelse å få delta på denne minnemarkeringen. På bildet fra venstre: tre elever fra Rosthaug vgs., tidsvitnet Finn Molvig og lektor Øivin Moen. I bakgrunnen inskripsjonsveggen.

(source: Homepage of Rosthaug videregående skole, Norway)